Thumb 46ac3c53d05e5a77bdbf65bd2b809bfeba8d89f8

Stichting Beat Batten

Ik collecteer omdat

Kinderen met de ziekte van Batten lijken bij de geboorte gezond. Maar als ze een jaar of 5 zijn verliezen ze hun gezichtsvermogen, krijgen epileptische aanvallen, verliezen hun spierkracht, motoriek en ontwikkelen dementie. Zij worden gemiddeld tussen de 15 en 23 jaar oud. Een behandeling om de ziekte te remmen, te stoppen of te genezen is nog niet beschikbaar. Daarom is onderzoek hard nodig!

69 donateurs
€ 1.519 ingezameld
Stuur een Tikkie