Thumb c1fcfbca58f761c7096e3ee81f291bc4768fa25a

Addy Rouwenhorst

Ik collecteer omdat

Corona de evenementen en acties misschien heeft stilgelegd, maar mij niet! Dus dit jaar geen obstacle run door mij & mijn zoon Rocco voor hem en alle andere Batten kindjes, maar: ik ga virtueel de deuren langs met mijn digitale collectebus. En daar hoop ik een heleboel klein en groot geld in te mogen ontvangen want onderzoek naar een medicijn moet door blijven gaan!

138 donateurs
€ 3.755 ingezameld
Stuur een Tikkie